Grafisk design

Grafisk design

En helhetlig grafisk profil er svært viktig, og enhver markedsfører vil nok si seg enig i dette. Den grafiske profilen til en bedrift er alt i fra et fargesett og firmalogo, til dokumentmaler, epostsignaturer, skilter, plakater, nyhetsbrev, osv.

Et grafisk design skal ta formidle visjoner og verdier, og må stemme med bedriftens markedsstrategi. Dette for å skape en forståelse av budskapet, og sikre at man oppfatter budskapet riktig.

Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen grafisk design. Våre gode samarbeidspartnere innen trykk sikrer at vi er i stand til å levere trykksaker av høy kvalitet!