Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesign handler om å lage gode brukeropplevelser, enten det er snakk om på websider, applikasjoner eller større systemer. Med gode interaksjonsdesign kan man best mulig tilrettelegge for møtet mellom mennesker og digitale systemer og sørge for at interaksjonen blir så trygg, effektiv og intuitiv som mulig.

Gjennom gode interaksjonsdesign klarer vi å:

  • Kommunisere funksjonalitet på en slik måte at brukere forstår hva forskjellige elementer er og hvordan de kan brukes.
  • Gi god tilbakemelding til bruker, både i form av tekst, fargeendringer og animasjoner.
  • Sørge for god navigasjon, slik at brukere lett klarer å finne fram og gjennomføre sine mål.

Vi har kompetansen

Interaksjonsdesign er viktig innenfor stort sett alle områder hvor mennesker trenger å interagere med digitale systemer.  I GO Publish har vi høy kompetanse på interaksjonsdesign innenfor både nettbaserte og mobilbaserte medier, dette betyr at vi kan sørge for at nettsidennettapplikasjonen og mobilapplikasjonen din er best mulig tilrettelagt for god interaksjon med mennesker.